Felsefe Yazınlarım

Dünyayı Anlamak İçin Genel Kültür Öğrenmek

Milyarlarca insana ev sahipliği yapmış, yapan ve yapacak olan dünyamız…

Toplumların gelişim süreçleri adına genel kültürleri ile aralarındaki bağ ve bilgi seviyesini görmek büyük bir önem taşımaktadır. Dünyamızın dört buçuk milyar yıldır var olduğuna ve milyonlarca yıldır insanlara ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Peki ya biz dünyamızı ne kadar tanıyoruz, genel kültürün bu anlamda bize katkısı ne gibi olabilir? Dünyayı tanımak açısından genel kültür seviyesini yükseltmenin nasıl bir yararı olabilir?

Genel kültür, dünyanın birçok yönünü bize açıklayabilmektedir. Tarihten, sanata; sanattan, teknolojiye; teknolojiden, felsefeye… Kısacası dünya içinde her şeyde bir genel kültür birikimi vardır ve genel kültür birikimi olmadan dünyayı tanımak, dünyada bir bilgiye, ideolojiye, fikre yönelmek zor ve anlamsız olmaktadır. Genel kültür, sahip olduğunuz ideolojiler üzerinde etkili olabileceği gibi, karşıt ideolojiler, karşıt fikirler karşısında da anlam arayışına girmenizi, tanımanızı, fikirlerinizi yoğurmanızı sağlayabilmektedir.

Peki ya dünya tarihine baktığımız zaman, insanların genel kültür sayesinde bugüne kadar yapmış oldukları neler gözümüze gözükmektedir? Kümülatif bir şekilde ilerleyen bütün gelişmeler (teknolojik, bilim, tıp, sanat vb.) dünyanın bugünkü halini, diğer bir deyişle modern halini dizayn etmeye çalışmakta ve bunun için yoğun efor sarf etmektedir. Yalnızca bir grubun veya elit bir statüye sahip sınıfların değil, tüm toplumun bilmesi ve nesiller boyu aktarması, geliştirmesi gereken yapılar olan bu gelişmeler, genel kültür sayesinde yarınlara taşınabilmektedir.

Dünyada bulunan ideolojiler, fikirler, sanat akımları, tarih, coğrafya… Bunların her biri genel kültürün bir alt dalı olmakla beraber, üzerinde yaşadığımız dünyayı tanımak, anlamak için bilmemiz gereken ve bildiklerimizi de öğretmemiz gereken alanlardır. 

Anlam arayışı insanlık tarihinin ilk aşamalarına kadar ulaşmakta, bugün de hâlâ devam etmektedir. Hayata bir anlam yükleme çabası ile ortaya birçok fikir atılmış, bu fikirler uğruna savaşlar, barışlar, antlaşmalar, hayati dönüm noktaları, çağların kapanması ve yeni bir çağın başlangıcı oluşmuştur. Anlam arayışı, tüm insanlığın yegane uğraşı bile olarak gözükebilmektedir. Bu anlam arayaşının altında dünyayı, dünyamızı, yaşadığımız evreni öğrenme ve daha fazlasını merak edip bulma çabası yatmaktadır.

Dolayısıyla dünyamızı anlamak için en önemli ve gerekli yollardan biri genel kültür bilgisini edinmektir. Yalnızca kendi toplumunuza dayalı olmamakla beraber, genel kültür bilgisinin artması hayatı daha anlamlı kılabilir ve hayatı daha yaşanabilir hâle getirebilir.

Yazar hakkında

Mehmet Ömer MEŞEGÜL

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: